Arbete

Att bli en bra chef: en snabbguide i ledarskap

De flesta har nog åtminstone ett par skräckhistorier om tillfällen då de tycker att en överordnad på arbetsplatsen varit otillräcklig i sin roll. Och som arbetsledare är det inte alltid lätt att veta hur man ska förhålla sig till medarbetarnas behov. Vad krävs egentligen för att bli en bra chef?  

Vi hoppas att du ska inspireras att utvecklas som chef av den här texten, men om du vill ta ditt ledarskap på extra stort allvar kan det vara bra med en gedigen utbildning. Ledarskapsutbildningar hittar du, till exempel, hos: https://exedsse.se/program/utbildningar-i-ledarskap/

Det finns nog väldigt olika uppfattningar om vad som gör en bra ledare. Men några generella råd är att ha en stark vision och ett tydligt sätt att kommunicera. Att ha modet att fatta beslut och att inte låta sig nedslås då det inte blir som man tänkt sig. Att kunna delegera och utveckla alla medarbetares utifrån deras inneboende potential. Och att vara sig själv, istället för att ta på sig en onaturlig roll. Det är också viktigt att ägna sig åt uppmärksamhetsträning – vilket gör det lättare att se de anställdas individuella behov och att planera framåt.

Att leda är inte alltid lätt

Att en chef skulle kunna känna sig mobbad av sina anställda låter kanske konstigt. Men det har visat sig vara vanligare än man tidigare trott: 3,2 procent – eller 567 av 18 000 svenska chefer känner sig mobbade. Att de förekommer mobbning på svenska arbetsplatser är inget nytt, däremot har man inte haft samma kunskap om att det kan rikta sig åt alla hål inom företagshierarkin:

Chefer reagerar som alla andra på att frysas ut, men i den här gruppen är det nästan ingen som talar om det. Dessutom har forskning hittills saknats på så kallad uppåtgående mobbning. – Svenska Dagbladet

Därför är det viktigt att som chef kunna hantera konflikter, direkt när de uppstår och även när de innefattar en själv. Och att våga be om hjälp i de fall som den uppgiften känns övermäktig.

Vill du ha fler tips på hur man gör för att bli en bra chef? Kolla här!