Arbete

Skapa god arbetsro i kontorslandskapet

Öppna landskap blir allt vanligare på landets kontor. Det för med sig vissa fördelar men kan också vara störande om de används på fel sätt. Därför finns vissa saker att tänka på för att skapa en god arbetsmiljö.

Att jobba i ett kontorslandskap har som sagt vissa fördelar. Man har nära till kollegorna, slipper uppleva en känsla av ensamhet, och företaget kan spara pengar på de minskade kontorsytorna. Det kan dock vara problematiskt. Många blir stressade av att inte ha en fast arbetsplats och om ljudnivån är för hög och bullrig har studier visat att medarbetarna presterar lika dåligt som om de hade varit fulla.

Dämpa ljudnivåer

På olika sätt bör ljudnivån dämpas. Telefonsamtal bör om möjligt skötas i ett eget rum. Två kollegor som blir involverade i en diskussion kan på samma sätt gärna gå till ett annat utrymme om andra blir för störda. Det kan vara bra att investera i ljudabsorbenter för att hålla ner volymen. Det är olika plattor som absorberar ljud så att medarbetarna slipper buller och onödigt ljud.

Inred smart

Genom en smart inredning kan effektiviteten öka. Om medarbetarna känner en viss avskildhet kommer de också kunna jobba bättre. Sitter man för nära varandra finns en risk för att ständigt bli störd av kollegans förehavande. Därför bör landskapet inredas med tydliga avgränsningar mellan de olika skrivborden och arbetsplatserna.

Bestämda platser

Att varje morgon behöva lägga energi på att finna en lämplig sittplats kan innebära en stressande påfrestning. Förmodligen blir det svårt att jobba lika bra när man inte har en specifik plats och ett specifikt skrivbord man kan associera till sitt arbete. Att låta alla medarbetare ha bestämda platser kan därför vara klokt. En ytterligare fördel är att alla då kan inreda sin egen arbetsplats mer utefter sina egna behov och preferenser.