Inredning

Att inreda ett lager

I takt med att e-handeln växer ökar också behovet av lagerutrymme. Man skulle rent av kunna säga att lagerarbetare är ett framtidsyrke. Men det krävs att lagren designas med ergonomi och arbetsmiljö i åtanke.

Runt om i Sverige kommer ett flertal lager att byggas de kommande åren. Trots att det ibland påstås att arbeten på lager kommer att vara de första där människor ersätts med robotar finns det i dagsläget inget som tyder på det. När lagren byggs kommer behovet av arbetskraft tvärt om att öka.

Den ökande e-handeln i Sverige innebär att flera utländska företag kommer att bygga lager i landet de kommande åren. Tyska Zalando kommer att bygga ett lager i Upplands Bro norr om Stockholm,  där 300 personer kommer att arbeta, skriver DN. I Nässjö kommer Intersport att öppna ett nytt lager. Trots att det kommer att vara helautomatiserat behövs det 30 nyanställda, förutom de som följer med när lagerverksamheten flyttar från Göteborg. De mänskliga anställda kommer att packa varorna i lådor och göra i ordning dem så att de kan skickas. Hämtningen av varor på lagret sköts dock av robotar, som hämtar varorna så snart beställningen görs  – oavsett tid på dygnet.

Ergonomi på lagretLagerarbetare i varselvästar

För att det ska kunna klassas som ett lager krävs mer än en lagerhylla, i så fall är det snarare ett förråd. Ett lager måste ha ett system för var saker lagras, så att det är enkelt att hitta dem. Detta gäller oavsett om det är robotar eller människor som gör det faktiska hämtandet. På många lager är det fortfarande vanligt att människor gör tunga lyft, trots att det finns lyftbord, truckar och olika typer av automatiserade system.

Det är också viktigt att inomhustemperaturen inte är för hög eller för låg. Om varorna som förvaras på lagret kräver en speciell temperatur, en särskild luftfuktighet eller liknande är det också viktigt att lagerarbetarna har tillgång till kläder som skyddar mot förhållandena på lagret, och att det finns utrymmen där de kan ta rast och där mer normala förhållanden råder. Man skulle kunna tro att det är i dessa ”extrema” lager som automatiseringen kommer att ske först, men faktum är att robotar också har svårt att fungera där det för varmt, för kallt eller där luftfuktigheten är hög.

Lagerarbetare – ett framtidsyrke?

Ekonomen Carl Benedikt Frey säger till DI Digital att 80 % av alla jobb inom transport och logistik, där ju lager ingår, kommer att försvinna till följd av automatiseringen. Det är dock ingenting som vi ser i Sverige, åtminstone inte ännu.

Flera av de nya lager som kommer att byggas i Sverige de kommande åren annonserar redan nu efter personal. Lagerarbetare är idag ett jobb som innefattar många olika kompetenser. Det handlar mindre om att köra truck, även om sådant fortfarande förekommer, och mer om att hålla koll på den logistiska kedjan och inte minst om att kunna komma med förslag på förbättringar. När svenskarna handlar mer och mer på nätet förväntar vi oss bättre och bättre service från e-handlarna.