Inredning

Avfukta inomhusluften kontinuerligt

Att fukt hotar drabba 700 000 svenska hushåll är ett faktum som ofta presenteras. Idag inser allt fler vikten av att arbeta proaktivt och förhindra fuktproblem – redan genom att inreda med en luftavfuktare i sitt badrum, tvättstuga eller källare. Här skriver vi om vad du kan tänka på när du väljer luftavfuktare, och om varför du vill arbeta proaktivt. 

Arctusnordic.se tillverkar luftavfuktare för det svenska klimatet och får ofta frågor om riskerna med för låg eller hög luftfuktighet. För hög luftfuktighet attraherar kvalster, vilket kanske inte känns så lustigt, men det kan också enkelt bildas mögel. Möglet kan i sin tur skapa allergiska reaktioner, och barn som växer upp i en möglig miljö kan utveckla astma och andra problem med luftvägarna.

Fukten kan märkas av på att det luktar unket, att det finns missfärgningar på väggar, tak eller golv eller tapeter som bubblar sig. Tyvärr är det inte heller ovanligt att det sker i det dolda. Läs om hur du kan upptäcka fukt på Stockholm stads hemsida.

Att installera en luftavfuktare är ett bra sätt att undvika att skadorna över huvud taget uppstår. Idag är luftavkutarna så pass små och klimatsmarta att de varken syns eller märks av särskilt mycket, så det finns inga anledningar att inte installera en om man vet att ens källare löper risk för fukt.

Exempel på fukt

Fukt kan bildas lite varstans där det finns rätt förutsättningar. Vanligast är dock:

  • Källare
  • Krypgrund
  • Vind
  • Badrum
  • Tvättstuga

Men det kan också bildas i väggarna där man har lagt betong och haft plastfärg över som inte andas. Det är därför mycket viktigt att ta hänsyn till byggnadens konstruktion, som är en central del i varför fukt bildas. Dessutom ska man ha i åtanke det svenska klimatet, som med sina stora temperatursvängningar ger goda förutsättningar för fukt och mögel.

Det är en vanlig uppfattning att det är gamla hus som drabbas av fukt och mögel, men det behöver inte vara sant. I Svenska Yle kan du läsa om ett fall där ett alldeles nytt sjukhus visat sig ha fukt i betonggolven. Det är inte heller ovanligt att skolbyggnader drabbas, vilket förstås riskerar elevernas hälsa.