Företagande

Inred kontoret med ljudabsorbenter

Forskning visar att störande ljud på kontoret säker produktiviteten, så hur ska man göra för att få bukt med de störande ljuden? Vi tipsar om ljudabsorbenter.

Idag är det allt fler kontor som väljer att ha så kallade öppna kontorslandskap där medarbetarna ska arbeta. Fördelen är att den här typen av kontor ökar samarbetet kollegor emellan och kan bidra till en ökad team-känsla. Negativt däremot är ljudet. Ljudnivåerna i kontorslandskap är ofta högre och sorlet är något som ofta uppges som arbetsstörande. En lösning kan därför vara att sätta upp ljuddämpare från Soundab exempelvis eller olika typer av ljudabsorbenter, det minskar att ljudet studsar i lokalen och ger på så vis en trevligare arbetsmiljö att arbeta i. Ny forskning som Dagens Nyheter skriver om visar dessutom att knattranden från tangentbord, telefoner som ringer och samtal som besvaras eller kollegor som pratar i det öppna utrymmet bidrar till en sämre prestationsförmåga. Enligt Ny Teknik sjunker produktiviteten i den här sortens kontorslandskap med upp till hela 66 procent just eftersom de störande ljuden från kollegor och annat stör vår naturliga kognitiva förmåga.

Störande ljud och dålig arbetsmiljö kan bli kostsamt

Något som är viktigt att tänka på när det kommer till kontorets arbetsmiljö är att en dålig arbetsmiljö inte bara kan ge vite från Arbetsmiljöverket vid en inspektion om arbetsmiljön inte bättras, utan kan även bidra till ökad sjukfrånvaro hos de anställda. Något som till exempel SVT skrev om för ett tag sedan är att just dålig arbetsmiljö kostar Sverige hela 164 miljarder kronor om året, vilket man kommit fram till genom en internationell kartläggning. Det är hela 4 procent av BNP vilket är högre än snittet i EU när det kommer till kostnaderna för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. Så hur kommer det sig att det är på det viset i Sverige? Enligt experterna som uttalat sig i tidningen har det troligtvis till mestadels med att göra med att vi troligtvis har bättre rapportering och då speciellt rörande arbetsrelaterade sjukdomar, än vad andra EU-länder har. Men visst kan det även vara så att fler blir sjukskrivna just på grund av att det arbetar på kontor med hög stress orsakade av dålig arbetsmiljö – vilket betyder att ett fokus på god arbetsmiljö inte bara säker sjukfrånvaron för företagets anställda vilket kan ge en högre vinst i förlängningen, utan även att man bidrar till att sänka landets kostnader genom att se till så färre blir sjukskrivna.