Inredning

LED-belysning – modernt & miljövänligt

LED-belysningen har på bara några år revolutionerat belysningen i både samhället och det enskilda hemmet. Fördelarna med den här typen av belysning är många, vilket även bekräftas genom utdelande av Nobelpriset i fysik år 2014 till LED-lampans uppfinnare. Nedan sammanfattas några av de stora vinster du som privatperson kan göra genom att använda LED-lampor i ditt hem.

Du kan på ett mycket enkelt sätt ställa om ditt hem till att bli mer ekonomiskt, miljösmart och samtidigt även bättre belyst – lösningen är dessutom något så litet som LED-lampan. De här lampornas intåg på belysningsmarknaden har förmodligen undgått få, men deras faktiska fördelar kanske inte lika många känner till. Dock bör LED-lamporna som inhandlas vara av god kvalité, så ett noggrant val av återförsäljare är viktigt. Ett bra sätt att förbättra sitt eget hem på alla ovanstående sätt är att därför att välja energibesparande lampor, så köp lampor på SPOTiLED som är ett företag med kvalitetsbelysning till resonabla priser.

Minska dina elkostnader

Tack vare LED-lampans långa livslängd motiveras det något högre inköpspriset utan problem. Även om glödlamporna numera inte säljs i handeln finns de, liksom andra mindre ekonomiska alternativ, fortfarande i de svenska hemmen. En villaägare kan, enligt beräkningar från Energimyndigheten som Svenska Dagbladet skriver om, spara ungefär 1000 kronor i månaden genom att byta ut lampor både ute och inne till LED-lampor.

Minska din miljöpåverkan

LED-lampor drar mellan en tiondel och en femtedel mindre el än vad marknadens äldre lampor gör. Då belysning står för ungefär 5 % av energianvändningen skulle en omjustering till att enbart använda LED-lampor, som är det mest energieffektiva alternativet, leda till ett betydligt minskat klimatutsläpp. Det minskade antalet använda ljuskällor bidrar också till minskat behov av återvinning.

Skapa bättre belysning hemma

Eftersom LED-lampan har en längre hållbarhet än halogenlampan är den ett smidigt alternativ. Den har även andra fördelar som förenklar och förbättrar din ljussättning hemma:

  • Den är okänslig för stötar och slag
  • Den påverkas inte av antalet gånger du tänder eller släcker lampan
  • Den erbjuder många möjligheter avseende både ton och färg
  • Den blir inte varm vid användning

LED-lampan innebär med andra ord intressanta nyheter för både användare och hem. Vare sig det gäller resurser, klimat eller bara en individuell önskan om förbättrad ljussättning finns det något att hämta för alla när det kommer till den här moderniserade typen av ljuskälla.