Företagande

Så blir du av med ohyra

Om vi ser tillbaka på medeltidens smutsiga gator där folk tömde sina pottor från fönstret, så verkar våra storstadsproblem med råttor och ohyra ett skämt. Men faktum är att råttor och kackerlackor har blivit allt vanligare på storstadens gator och inte minst i restaurangköken – även i de allra finaste restaurangerna. Dock finns det hjälpmedel som motar Olle i grind, eller ska vi säga ”ohyran” i grind.

Just råttor har benägenhet att söka sig till storstädernas gränder och skrymslen för att hitta mat. Då kan en råttfälla vara på sin plats, men även andra metoder som råttgift eller ett telefonsamtal till Anticimex som kommer och röjer upp, kan vara ett bra alternativ.

Den senaste tidens råttinvasion

Det är inte bara Stockholms-området som har fått påhälsning av de små liven. Även Malmö, Göteborg samt mindre orter har drabbats av skadedjuren som vill åt matrester och lever i rör och gångar under städerna. På vissa ställen har det till och med framkommit att det finns fler råttor än invånare och detta är ingenting som man ska låta gå obemärkt förbi.

För restaurangägare är detta ett stort problem, eftersom kunder kan få syn på de snabba varelserna och inte minst för att råttorna orsakar stor smittspridning, vilket kan få konsekvenser för hygien och mat. Även butiksägare har fått känna på hur det är att få oväntat besök av de ovälkomna inkräktarna.

Gillra råttfällor

Tycker du att blotta tanken av ihjälklämda råttor i de gamla fällorna, låter som en hemsk tanke? Då kan vi glädja dig med att det idag går att köpa moderna modeller som inte är lika brutala och våldsamma som föregångarna. Dessutom finns det fällor som kan ”ta hand om” ett betydligt större antal råttor och möss, än de gamla varianterna. Dessa fällor behöver heller inte stå inne i rummen och se osmakliga ut, utan placeras direkt i avloppssystemen där de genomborrar råttorna och orsakar en relativt smärtfri död. Om det fortfarande låter inhumant, så ska du veta att det är en betydligt sjystare metod än råttgift och traditionella fällor, och dessutom slipper kunderna lida av den vidriga synen.